Ajmi

Ajmi

21 products
  Ajmi
  21 products
  Buy SHOP AJMI FRESH MADE UPMA RAVA Online in UK
  AJMI FRESH MADE UPMA RAVA 1KG
  £3.49
  Buy GET AJMI FRESH MADE RICE POWDER Online in UK
  AJMI FRESH MADE RICE POWDER 1KG
  £3.30
  Buy AJMI FRESH MADE PODI - DOSA Online in UK
  AJMI FRESH MADE DOSA PODI 1KG
  £3.75
  Buy AJMI FRESH MADE PODI 1KG - IDIYAPPAM Online in UK
  AJMI FRESH MADE PODI 1KG - IDIYAPPAM
  £3.25
  Buy AJMI FRESH MADE PODI 1KG - IDLI Online in UK
  AJMI FRESH MADE PODI 1KG - IDLI
  £3.99
  Buy AJMI STEAM MADE WHITE PUTTU PODI Online in UK
  AJMI STEAM MADE WHITE PUTTU PODI 1KG
  £3.10
  Buy AJMI STEAM MADE CHEMBA PUTTU PODI Online in UK
  AJMI STEAM MADE CHEMBA PUTTU PODI 1KG
  £3.99
  Buy AJMI MATTA BROKEN Online in UK
  AJMI MATTA BROKEN 1KG
  £3.25
  Buy ajmi chicken masala online in UK
  AJMI CHICKEN MASALA 200G
  £2.25
  AJMI PALADA PAYASAM MIX 200G
  £2.25
  Buy AJMI EASY PALAPPAM PODI Online in UK
  AJMI EASY PALAPPAM PODI 1KG
  £3.69
  Buy AJMI STEAM MADE WHITE PUTTU PODI Online in UK
  AJMI STEAM MADE WHITE PUTTU PODI 5KG
  £13.99
  Buy AJMI FRESH MADE RICE POWDER Online in UK
  AJMI FRESH MADE RICE POWDER 5KG
  £13.49
  Buy ajmi turmeric powder online in UK
  AJMI TURMERIC POWDER 200G
  £2.25
  AJMI RICE FLAKES WHITE 400G
  £2.15
  Buy AJMI FRESH MADE PODI 1KG - PATHIRI Online in UK
  AJMI FRESH MADE PATHIRI PODI 1KG
  £3.75
  Buy ajmi sambar powder online in UK
  AJMI SAMBAR POWDER 200G
  £2.25
  Ajmi Kaima Rice in UK, Lakshmi Stores
  AJMI KAIMA RICE 5KG
  £18.99
  Buy ajmi meat masala online in UK
  AJMI MEAT MASALA 200G
  £2.25
  Buy Ajmi Kaima Rice From Lakshmi Stores
  AJMI KAIMA RICE 1KG
  £4.49
  Buy ajmi fish masala online in UK
  AJMI FISH MASALA 200G
  £2.25
  Recently viewed